Παραδείγματα

Διαχειριστής OnLineClass

Περιγραφή

Παραδείγματα χρήσης, δημιουργίας και διαχείρισης μαθημάτων. Απευθύνεται στους χρήστες που εισέρχονται στη σελίδα μέσω  συνδέσμων που κοινοποιούνται στο facebook.

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
Διδάσκοντες

Το μάθημα δεν περιλαμβάνει διδάσκοντα διότι αποτελεί μορφή παραδείγματος. Ουσιαστικά ο διδάσκοντας μπορεί να ταυτιστεί με το διαχειριστή του μαθήματοςΕίναι ο WebMaster της OnLineClass..

Μαθησιακοί στόχοι

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση του τρόπου δημιουργίας, λειτουργίας και διαχείρισης ενός ηλεκτρονικού μαθήματος.

Βιβλιογραφία

Σε όλα τα παραδείγματα θεωρίας και ασκήσεων που χρησιμοποιούνται, η βιβλιογραφία είναι δανεισμένη από τα σχολικά βιβλία και από ελεύθερη αναζήτηση στο διαδίκτυο.

Ενότητες

Στην ενότητα αυτή οι εκπαιδευόμενοι θα διδαχτούν τις μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη σχεδίαση των ηλεκτρονικών μαθημάτων.

Παράδειγμα εκπαίδευσης με την υποστηρικτική χρήση διαδικτυακών «εργαλείων»

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται αναλυτικά κάποια παραδείγματα με τα οποία οι μικροί μαθητές μπορούν μάθουν παίζοντας.

Επίσης έχετε τη δυνατότητα να δείτε μια άσκηση για μαθητές της Γ' Λυκείου σε αρχαίο κείμενο.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις