Αγγλικά (OLCPB0HSB0010620-101)

Προβολή Άσκησης

Υπολειπόμενος χρόνος: 300
Exercise 5- Simple Present

Write down the missing sentences.  


Βαθμός Δυσκολίας:

Πολύ ΕύκοληΕύκοληΜέτρια Δύσκολη Πολύ δύσκολη

Ερώτηση 1 (Συμπλήρωση Κενών (Αυστηρή Ταυτοποίηση) — 16 βαθμοί) 

Table Form with 'Do'. Write down the missing sentences.

Note: Remember to use Capital letters in the begin of sentences and also do not forget the punctuation marks.

 

affirmative

negative

questions

I

I do not play.

you

Do you help?

he

Does he answer?

she

She sings.

it

Does it rain?

we

We dream.

you

Do you read?

they

They do not work.

 

Πρόσφατα μαθήματα

 • Μαθηματικά Β'Λυκείου
  (Κατεύθυνση)
 • Νέο μάθημα Μαθηματικών Β' Λυκείου κατεύθυνσης.

 • Αγγλικά
 • Ελεύθερο μάθημα για δοκιμαστική λειτουργία.

  Ιδιωτική Εκπαίδευση
 • Ιδιωτική Εκπαίδευση
 • Φροντιστήρια και μεμονωμένα τμήματα ιδιωτών καθηγητών.

  Εκπαιδευτικοί

  Βιογραφικά εκπαιδευτών

  mobile apss