Αγγλικά (OLCPB0HSB0010620-101)

Exercise 5- Simple Present

Υπολειπόμενος χρόνος: 300

Write down the missing sentences.  


Βαθμός Δυσκολίας:

Πολύ ΕύκοληΕύκοληΜέτρια Δύσκολη Πολύ δύσκολη

Ερώτηση 1 (Συμπλήρωση Κενών (Αυστηρή Ταυτοποίηση) — 16 βαθμοί) 

Table Form with 'Do'. Write down the missing sentences.

Note: Remember to use Capital letters in the begin of sentences and also do not forget the punctuation marks.

 

affirmative

negative

questions

I

I do not play.

you

Do you help?

he

Does he answer?

she

She sings.

it

Does it rain?

we

We dream.

you

Do you read?

they

They do not work.