Αγγλικά (OLCPB0HSB0010620-101)

Ασκήσεις

Όνομα Άσκησης Στοιχεία άσκησης
Exercise 7- Ακουστικό-1

Listen an check the right answers.


Βαθμός Δυσκολίας:

Πολύ ΕύκοληΕύκοληΜέτρια Δύσκολη Πολύ δύσκολη

Έναρξη: 13-01-2019 12:44
Λήξη: 31-01-2021 00:00
Exercise 1- Using the Verb "To be"

Write the correct form of the verb "To be" in present tense.

 • Example-1: I (be)          happy.
  • answer: I am happy.
 • Example-2: You / We / They            are happy.
  • answer: You / We / They are happy.

Βαθμός Δυσκολίας:

Πολύ ΕύκοληΕύκοληΜέτρια Δύσκολη Πολύ δύσκολη

Έναρξη: 13-01-2019 12:43
Λήξη: 31-01-2021 00:00
Διάρκεια: 3 λεπτά
Προσπάθειες: 1/2
Exercise 9- Reading - (True / False)

English Reading - True or False, after reading the paragraph below, there are some questions for you to answer. There are two options (True and False) for you to select. You should choose True or False to complete the questions. You have 5 minutes to complete the test.


Example:
My name is Peter. I am a student. I am 19 years old. I am from London. I have 2 brothers and a sister. My father is a doctor. My mother is a teacher.


Question. Peter has two brothers.
A. True
B. False

Answer: A. True


Βαθμός Δυσκολίας:

Πολύ ΕύκοληΕύκοληΜέτρια Δύσκολη Πολύ δύσκολη

Έναρξη: 13-01-2019 12:21
Διάρκεια: 5 λεπτά
Προσπάθειες: 0/1
Exercise 8- Question words

Exercise for Question words. 5 questions, maximum rating 10 points.


Βαθμός Δυσκολίας:

Πολύ ΕύκοληΕύκοληΜέτρια Δύσκολη Πολύ δύσκολη

Έναρξη: 13-01-2019 12:04
Exercise 6- Listen and write

voice instructions:

 

Βαθμός Δυσκολίας:

Πολύ ΕύκοληΕύκοληΜέτρια Δύσκολη Πολύ δύσκολη

 

Έναρξη: 19-12-2018 18:10
Exercise 5- Simple Present

Write down the missing sentences.  


Βαθμός Δυσκολίας:

Πολύ ΕύκοληΕύκοληΜέτρια Δύσκολη Πολύ δύσκολη

Έναρξη: 19-12-2018 17:06
Διάρκεια: 5 λεπτά
Exercise 4- Using the Verb "To be"

Write the correct form of "to be" in present tense.


Βαθμός Δυσκολίας:

Πολύ ΕύκοληΕύκοληΜέτρια Δύσκολη Πολύ δύσκολη

Έναρξη: 18-12-2018 16:00
Exercise 3- Using the Verb "To be"

Note: The verb can be positive (+) or negative (-). Use not to form the negative.

Write the correct form of the verb "to be" in present tense.

 1. Example: My teacher (be) is nice. (+)
 2. Example: The cat (be, not) is not hungry. (-)

 


Βαθμός Δυσκολίας:

Πολύ ΕύκοληΕύκοληΜέτρια Δύσκολη Πολύ δύσκολη

Έναρξη: 18-12-2018 15:50
Διάρκεια: 3 λεπτά
Exercise 2- Using the Verb "To be"

Choose the correct form of "to be" in present tense.

 • Example-1: I (be) am excited.
 • Example-2: Jessica and Akbar (be) are happy.
 • Example-3: The new car (be) is nice.

Βαθμός Δυσκολίας:

Πολύ ΕύκοληΕύκοληΜέτρια Δύσκολη Πολύ δύσκολη

Έναρξη: 18-12-2018 12:47
Διάρκεια: 2 λεπτά

Πρόσφατα μαθήματα

 • Μαθηματικά Β'Λυκείου
  (Κατεύθυνση)
 • Νέο μάθημα Μαθηματικών Β' Λυκείου κατεύθυνσης.

 • Αγγλικά
 • Ελεύθερο μάθημα για δοκιμαστική λειτουργία.

  Ιδιωτική Εκπαίδευση
 • Ιδιωτική Εκπαίδευση
 • Φροντιστήρια και μεμονωμένα τμήματα ιδιωτών καθηγητών.

  Εκπαιδευτικοί

  Βιογραφικά εκπαιδευτών

  mobile apss