Αγγλικά (OLCPB0HSB0010620-101)

Ασκήσεις

Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
Irregular Verbs (Index:A)  (έχει λήξει
Συμπληρώστε στα κενά του πίνακα τους κατάλληλους τύπους των ρημάτων.
Παράδειγμα:
Για το ρήμα Show στο κενό Past Simple πρέπει να συμπληρώσετε με πεζούς χαρακτήρες ή με τον πρώτο κεφαλαίο και τους υπόλοιπους πεζούς, δηλαδή Showed ή showed

 


Βαθμός Δυσκολίας:

Πολύ ΕύκοληΕύκοληΜέτριαΔύσκοληΠολύ δύσκολη

Έναρξη: 29/10/23 - 12:00 π.μ.
Λήξη: 30/6/24 - 11:55 μ.μ.
Διάρκεια: 3 λεπτά
Irregular Verbs (Index:B)  (έχει λήξει
Συμπληρώστε στα κενά του πίνακα τους κατάλληλους τύπους των ρημάτων.
Παράδειγμα:
Για το ρήμα Show στο κενό Past Simple πρέπει να συμπληρώσετε με πεζούς χαρακτήρες ή με τον πρώτο κεφαλαίο και τους υπόλοιπους πεζούς, δηλαδή Showed ή showed

 


Βαθμός Δυσκολίας:

Πολύ ΕύκοληΕύκοληΜέτριαΔύσκοληΠολύ δύσκολη

Έναρξη: 29/10/23 - 12:00 π.μ.
Λήξη: 30/6/24 - 11:55 μ.μ.
Διάρκεια: 11 λεπτά
Irregular Verbs (Index:C)  (έχει λήξει
Συμπληρώστε στα κενά του πίνακα τους κατάλληλους τύπους των ρημάτων.
Παράδειγμα:
Για το ρήμα Show στο κενό Past Simple πρέπει να συμπληρώσετε με πεζούς χαρακτήρες ή με τον πρώτο κεφαλαίο και τους υπόλοιπους πεζούς, δηλαδή Showed ή showed

 


Βαθμός Δυσκολίας:

Πολύ ΕύκοληΕύκοληΜέτριαΔύσκοληΠολύ δύσκολη

Έναρξη: 29/10/23 - 12:00 π.μ.
Λήξη: 30/6/24 - 11:55 μ.μ.
Διάρκεια: 5 λεπτά
Irregular Verbs (Index:D)  (έχει λήξει
Συμπληρώστε στα κενά του πίνακα τους κατάλληλους τύπους των ρημάτων.
Παράδειγμα:
Για το ρήμα Show στο κενό Past Simple πρέπει να συμπληρώσετε με πεζούς χαρακτήρες ή με τον πρώτο κεφαλαίο και τους υπόλοιπους πεζούς, δηλαδή Showed ή showed

 


Βαθμός Δυσκολίας:

Πολύ ΕύκοληΕύκοληΜέτριαΔύσκοληΠολύ δύσκολη

Έναρξη: 29/10/23 - 12:00 π.μ.
Λήξη: 30/6/24 - 11:55 μ.μ.
Διάρκεια: 5 λεπτά
Irregular Verbs (Index:E-F)  (έχει λήξει
Συμπληρώστε στα κενά του πίνακα τους κατάλληλους τύπους των ρημάτων.
Παράδειγμα:
Για το ρήμα Show στο κενό Past Simple πρέπει να συμπληρώσετε με πεζούς χαρακτήρες ή με τον πρώτο κεφαλαίο και τους υπόλοιπους πεζούς, δηλαδή Showed ή showed

 


Βαθμός Δυσκολίας:

Πολύ ΕύκοληΕύκοληΜέτριαΔύσκοληΠολύ δύσκολη

Έναρξη: 29/10/23 - 12:00 π.μ.
Λήξη: 30/6/24 - 12:00 π.μ.
Διάρκεια: 10 λεπτά
Irregular Verbs (Index:G-H-I)  (έχει λήξει
Συμπληρώστε στα κενά του πίνακα τους κατάλληλους τύπους των ρημάτων.
Παράδειγμα:
Για το ρήμα Show στο κενό Past Simple πρέπει να συμπληρώσετε με πεζούς χαρακτήρες ή με τον πρώτο κεφαλαίο και τους υπόλοιπους πεζούς, δηλαδή Showed ή showed

 


Βαθμός Δυσκολίας:

Πολύ ΕύκοληΕύκοληΜέτριαΔύσκοληΠολύ δύσκολη

Έναρξη: 29/10/23 - 12:00 π.μ.
Λήξη: 30/6/24 - 11:55 μ.μ.
Διάρκεια: 10 λεπτά
Irregular Verbs (Index:K-L)  (έχει λήξει
Συμπληρώστε στα κενά του πίνακα τους κατάλληλους τύπους των ρημάτων.
Παράδειγμα:
Για το ρήμα Show στο κενό Past Simple πρέπει να συμπληρώσετε με πεζούς χαρακτήρες ή με τον πρώτο κεφαλαίο και τους υπόλοιπους πεζούς, δηλαδή Showed ή showed

 


Βαθμός Δυσκολίας:

Πολύ ΕύκοληΕύκοληΜέτριαΔύσκοληΠολύ δύσκολη

Έναρξη: 29/10/23 - 12:00 π.μ.
Λήξη: 30/6/24 - 11:55 μ.μ.
Διάρκεια: 10 λεπτά
Irregular Verbs (Index:M-O-P)  (έχει λήξει
Συμπληρώστε στα κενά του πίνακα τους κατάλληλους τύπους των ρημάτων.
Παράδειγμα:
Για το ρήμα Show στο κενό Past Simple πρέπει να συμπληρώσετε με πεζούς χαρακτήρες ή με τον πρώτο κεφαλαίο και τους υπόλοιπους πεζούς, δηλαδή Showed ή showed

 


Βαθμός Δυσκολίας:

Πολύ ΕύκοληΕύκοληΜέτριαΔύσκοληΠολύ δύσκολη

Έναρξη: 29/10/23 - 12:00 π.μ.
Λήξη: 30/6/24 - 11:55 μ.μ.
Διάρκεια: 10 λεπτά
Irregular Verbs (Index:Q-R)  (έχει λήξει
Συμπληρώστε στα κενά του πίνακα τους κατάλληλους τύπους των ρημάτων.
Παράδειγμα:
Για το ρήμα Show στο κενό Past Simple πρέπει να συμπληρώσετε με πεζούς χαρακτήρες ή με τον πρώτο κεφαλαίο και τους υπόλοιπους πεζούς, δηλαδή Showed ή showed

 


Βαθμός Δυσκολίας:

Πολύ ΕύκοληΕύκοληΜέτριαΔύσκοληΠολύ δύσκολη

Έναρξη: 29/10/23 - 12:00 π.μ.
Λήξη: 30/6/24 - 11:55 μ.μ.
Διάρκεια: 5 λεπτά
Irregular Verbs (Index:S)  (έχει λήξει
Συμπληρώστε στα κενά του πίνακα τους κατάλληλους τύπους των ρημάτων.
Παράδειγμα:
Για το ρήμα Show στο κενό Past Simple πρέπει να συμπληρώσετε με πεζούς χαρακτήρες ή με τον πρώτο κεφαλαίο και τους υπόλοιπους πεζούς, δηλαδή Showed ή showed

 


Βαθμός Δυσκολίας:

Πολύ ΕύκοληΕύκοληΜέτριαΔύσκοληΠολύ δύσκολη

Έναρξη: 29/10/23 - 12:00 π.μ.
Λήξη: 30/6/24 - 11:55 μ.μ.
Διάρκεια: 5 λεπτά
Irregular Verbs (Index:T-U)  (έχει λήξει
Συμπληρώστε στα κενά του πίνακα τους κατάλληλους τύπους των ρημάτων.
Παράδειγμα:
Για το ρήμα Show στο κενό Past Simple πρέπει να συμπληρώσετε με πεζούς χαρακτήρες ή με τον πρώτο κεφαλαίο και τους υπόλοιπους πεζούς, δηλαδή Showed ή showed

 


Βαθμός Δυσκολίας:

Πολύ ΕύκοληΕύκοληΜέτριαΔύσκοληΠολύ δύσκολη

Έναρξη: 29/10/23 - 12:00 π.μ.
Λήξη: 30/6/24 - 11:55 μ.μ.
Διάρκεια: 10 λεπτά
Irregular Verbs (Index:V-W-Z)  (έχει λήξει
Συμπληρώστε στα κενά του πίνακα τους κατάλληλους τύπους των ρημάτων.
Παράδειγμα:
Για το ρήμα Show στο κενό Past Simple πρέπει να συμπληρώσετε με πεζούς χαρακτήρες ή με τον πρώτο κεφαλαίο και τους υπόλοιπους πεζούς, δηλαδή Showed ή showed

 


Βαθμός Δυσκολίας:

Πολύ ΕύκοληΕύκοληΜέτριαΔύσκοληΠολύ δύσκολη

Έναρξη: 29/10/23 - 12:00 π.μ.
Λήξη: 30/6/24 - 11:55 μ.μ.
Διάρκεια: 10 λεπτά
Exercise 7- Ακουστικό-1  (έχει λήξει

Listen the audio file  «Listening-1»  in the first question  and check the right answers.


Βαθμός Δυσκολίας:

Πολύ ΕύκοληΕύκοληΜέτρια Δύσκολη Πολύ δύσκολη

Έναρξη: 28/10/23 - 12:00 π.μ.
Λήξη: 30/6/24 - 11:55 μ.μ.
Exercise 1- Using the Verb "To be"  (έχει λήξει)

Write the correct form of the verb "To be" in present tense.

 • Example-1: I (be)          happy.
  • answer: I am happy.
 • Example-2: You / We / They            are happy.
  • answer: You / We / They are happy.

Βαθμός Δυσκολίας:

Πολύ ΕύκοληΕύκοληΜέτρια Δύσκολη Πολύ δύσκολη

Έναρξη: 28/10/23 - 12:00 π.μ.
Λήξη: 30/6/24 - 11:55 μ.μ.
Διάρκεια: 3 λεπτά
Προσπάθειες: 0/2
Exercise 8- Question words 

Exercise for Question words. 5 questions, maximum rating 10 points.


Βαθμός Δυσκολίας:

Πολύ ΕύκοληΕύκοληΜέτρια Δύσκολη Πολύ δύσκολη

Έναρξη: 28/10/23 - 12:00 π.μ.
Exercise 2- Using the Verb "To be" 

Choose the correct form of "to be" in present tense.

 • Example-1: I (be) am excited.
 • Example-2: Jessica and Akbar (be) are happy.
 • Example-3: The new car (be) is nice.

Βαθμός Δυσκολίας:

Πολύ ΕύκοληΕύκοληΜέτρια Δύσκολη Πολύ δύσκολη

Έναρξη: 28/10/23 - 12:00 π.μ.
Διάρκεια: 2 λεπτά
Exercise 3- Using the Verb "To be" 

Note: The verb can be positive (+) or negative (-). Use not to form the negative.

Write the correct form of the verb "to be" in present tense.

 1. Example: My teacher (be) is nice. (+)
 2. Example: The cat (be, not) is not hungry. (-)

 


Βαθμός Δυσκολίας:

Πολύ ΕύκοληΕύκοληΜέτρια Δύσκολη Πολύ δύσκολη

Έναρξη: 28/10/23 - 12:00 π.μ.
Διάρκεια: 3 λεπτά
Exercise 4- Using the Verb "To be" 

Write the correct form of "to be" in present tense.


Βαθμός Δυσκολίας:

Πολύ ΕύκοληΕύκοληΜέτρια Δύσκολη Πολύ δύσκολη

Έναρξη: 28/10/23 - 12:00 π.μ.
Exercise 5- Simple Present 

Write down the missing sentences.  


Βαθμός Δυσκολίας:

Πολύ ΕύκοληΕύκοληΜέτρια Δύσκολη Πολύ δύσκολη

Έναρξη: 28/10/23 - 12:00 π.μ.
Διάρκεια: 5 λεπτά
Exercise 6- Listen and write 

voice instructions:

 

 

 

Βαθμός Δυσκολίας:

Πολύ ΕύκοληΕύκοληΜέτρια Δύσκολη Πολύ δύσκολη

 

Έναρξη: 28/10/23 - 12:00 π.μ.
Exercise 9- Reading - (True / False)

English Reading - True or False, after reading the paragraph below, there are some questions for you to answer. There are two options (True and False) for you to select. You should choose True or False to complete the questions. You have 5 minutes to complete the test.


Example:
My name is Peter. I am a student. I am 19 years old. I am from London. I have 2 brothers and a sister. My father is a doctor. My mother is a teacher.


Question. Peter has two brothers.
A. True
B. False

Answer: A. True


Βαθμός Δυσκολίας:

Πολύ ΕύκοληΕύκοληΜέτρια Δύσκολη Πολύ δύσκολη

Έναρξη: 28/10/23 - 12:00 π.μ.
Διάρκεια: 5 λεπτά
Προσπάθειες: 0/1