Φυσική Α' Λυκείου (OLCPB0LSA0000620-101)

Ασκήσεις

Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
Πολλαπλάσια / Υποπολλαπλάσια  (έχει λήξει)

Να συμπληρώσετε δίπλα σε κάθε πολλαπλάσιο / υποπολλαπλάσιο το σύμβολό του και τη δύναμη που αντιστοιχεί


Βαθμός Δυσκολίας:

Πολύ ΕύκοληΕύκοληΜέτρια Δύσκολη Πολύ δύσκολη

Έναρξη: 23-09-2018 08:00
Λήξη: 31-12-2020 23:55
Διάρκεια: 10 λεπτά
Ερωτήσεις εμπέδωσης θεωρίας (ΕΕΘ) ΚΕΦ-1.1 

Στο τέλος κάθε μαθήματος περιλαμβάνονται Ερωτήσεις Εμπέδωσης Θεωρίας τις οποίες απαντάει ο μαθητής. Είναι βαθμολογούμενες αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται στο Βαθμολόγιο του Μαθήματος.


Βαθμός Δυσκολίας:

Πολύ ΕύκοληΕύκοληΜέτρια Δύσκολη Πολύ δύσκολη

Έναρξη: 05-06-2017 22:49
Τα φυσικά μεγέθη και οι μονάδες τους 

Βαθμός Δυσκολίας:

Πολύ ΕύκοληΕύκοληΜέτρια Δύσκολη Πολύ δύσκολη

Έναρξη: 03-06-2017 15:26
Κεφ.1 Κινηματική  

Απαντήστε στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μέσα σε χρόνο 20 λεπτών και υποβάλλετε τις απαντήσεις σας. Προσοχή έχετε δικαίωμα για μία (1) μόνο προσπάθεια. Η βαθμολογία της άσκησης συμπεριλαμβάνεται στο Βαθμολόγιο της Φυσικής.


Βαθμός Δυσκολίας:

Πολύ ΕύκοληΕύκοληΜέτρια Δύσκολη Πολύ δύσκολη

Έναρξη: 02-06-2017 21:46
Διάρκεια: 20 λεπτά
Προσπάθειες: 0/1
Προσωρινή αποθήκευση: Ναι
Ορισμοί  

Αντιστοιχίστε τους ορισμούς στην αριστερή στήλη με την περιγραφή τους στη δεξιά.

Η άσκηση είναι κλειδωμένη και ο κωδικός θα σας ανακοινωθεί με προσωπικό μήνυμα από τον εκαπιδευτικό του μαθήματος!


Βαθμός Δυσκολίας:

Πολύ ΕύκοληΕύκοληΜέτρια Δύσκολη Πολύ δύσκολη

Έναρξη: 02-06-2017 21:39